Werken aan de geschiedenis van de stad
Header Almere Bestuurd
De bronnen

Meer lezen, meer weten.
Banner met portretten van bestuursleden van Almere.

Boeken en publicaties
Archiefinventarissen en archieven
Andere bronnen
Webpagina's

Banner met afbeeldingen van bestuursleden in actie

Boeken en publicaties

 • 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer : Het Openbaar Lichaam in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1937-1987, J.P. Verkaik en P.C. van Royen - Walburg Pers, 1993
 • 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland Noordoostpolder en Wieringermeer : Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989, A.M.C. van Dissel - Walburg Pers, 1991
 • Almere 2030 en de raad, Marinne Schijf - Gemeente Almere, 2009
 • De bestuurlijke ontwikkeling van Almere, D.H. Frieling en J. Bakker - Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, 1980  (Overdruk uit Cultuurrijp 1980/3)
 • De stemmen geteld : gemeenteraadsverkiezingen Almere 2014 : uitslagen, opkomst en trends, Trix Janssen - Gemeente Almere, Team Onderzoek & Statistiek, 2014
 • De stemmen geteld : verkiezingsuitslagen gemeente Almere gemeenteraad 4 maart 1998, Dienst bestuursondersteuning, Afdeling bestuurszaken, Bureau onderzoek en statistiek - Gemeente Almere, april 1998
 • De stemmen geteld : verkiezingsuitslagen gemeente Almere gemeenteraad maart 2002, Dienst Concernstaf, Afdeling onderzoek en statistiek - Gemeente Almere, 2002
 • De stemmen geteld 2010 : gemeenteraadsverkiezingen Almere 2010 : opkomst, stemverhoudingen en ontwikkelingen 1994 - 2010, Marian Huisman ; Trix Janssen - Gemeente Almere, SBZ, team O&S, 2010
 • Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen Almere 2006, Raadsgriffie - Gemeente Almere, mei 2006
 • Gemeenteraad Almere 1994-1998, Gert Schutte (fotografie) - Gemeente Almere, 1998
 • Hoe stemt Almere? Gemeenteraadsverkiezingen 1994 tot en met 2006, Marian Huisman ; Trix Janssen - Gemeente Almere, SBZ, team O&S, 2009
 • Hoge hakken, echte politiek : Almeerse raadsvrouwen doen een boekje open, Nils van Roijen; Connie Franssen - Gemeente Almere, 2006
 • IdeeŽn in vruchtbare aarde : 25 jaar D66 in Almere, Rob van Leeuwen en Erik Kunst - D66 Almere, 2004
 • Samenstelling gemeenteraad & college van burgemeesters en wethouders van Almere 1984 - 2002, J. Wachtmeester - Stichting Historisch Almere, 2005
 • Verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Almere
 • Verslag Collegevorming, Ed Veenstra - Gemeente Almere, 2002
 • Archiefinventarissen en archieven

 • Archief van de (gemeente)raadsfractie van de PVDA, 1979-1995  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-5.)
 • Archief van de Algemene Partij Almere, 1977-1980  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-11.)
 • Archief van de Almere Partij, 1986-2002  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-20.)
 • Archief van de Partij van de Arbeid afdeling Almere, 1977-1989  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA CPA-15.)
 • Archief van de raadsfractie D'66 van de Gemeente Almere, 1990-1996  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-10.)
 • Documentatie met betrekking tot het bestuur van en de verkiezingen bij de gemeente Almere, 1976 - 2010  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-9.)
 • Inventaris van het archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (algemene deel) 1972 - 1979 (Toegang 100.2), G.J. Wieten - Rijksarchief Flevoland, 1994
 • Inventaris van het archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (algemene deel) 1980 - 1995 (Toegang 100.4), A.M. Dekker - Rijksarchief Flevoland, 1997
 • Persoonlijk Archief van M.Wiegertjes, lid van de PVDA, 1977-2000  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-4.)
 • Persoonlijk archief van N. van Duijn, 1977 - 2004  (Stadsarchief Almere archiefnummer NL-AlrSA-CPA-8.)
 • Andere bronnen

 • Agenda's, besluiten en notulen van de gemeenteraad 1984-1989
 • Benoeming en ontslag van de gekozen leden van de Adviesraad Almere, A t/m K, 1978-1980  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/230-231)
 • Benoeming en ontslag van de gekozen leden van de Adviesraad Almere, L t/m Z, 1978-1980  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/231)
 • Benoeming van de leden [van het Dagelijks Adviescollege Almere], 1980-1983  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.4/174)
 • Benoeming van de leden van het Dagelijks Adviescollege Almere, 1978  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/240)
 • De benoeming van de leden van de Gemeenteraad in de periode 1983 t/m 1986 Booij t/m Fransen
 • De benoeming van de leden van de Gemeenteraad in de periode 1983 t/m 1986 Fresco
 • De benoeming van de leden van de Gemeenteraad in de periode 1983 t/m 1986 Tierro t/m Vletter
 • De benoeming van de leden van de Gemeenteraad in de periode 1983 t/m 1986 Vreeswijk t/m Wiegertjes
 • Het benoemen van de burgemeester van Almere in 1985 en de installatie in 1986
 • Indeling en telling stemmen gemeenteraad verkiezingen 21 maart 1990. Voorlichting aan niet Nederlandse ingezetenen 1989, 1989
 • Knipsel- en documentatieverzameling Griffie Gemeente Almere
 • Processen-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag der verkiezingen van de leden van de Adviesraad Almere op 31 mei 1978, 1978  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/229)
 • Processen-verbaal van onderzoek van ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de Adviesraad Almere op 31 mei 1978, 1978  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/228)
 • Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst der stemming ter verkiezing van de leden [van de Adviesraad] op 2 juni 1982, 1982  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.4/169)
 • Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst der stemming ter verkiezing van de leden [van de Adviesraad] op 28 mei 1980, 1980  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.4/165)
 • Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Almere., 1983  (Stadsarchief Almere: Archief van het Openbaar Lichaam Z.IJ.P./Almere, 1968-1983, CGA 1. 954)
 • Verkiezing leden gemeenteraad op 21 september 1983.  (Stadsarchief Almere: Archief van het Openbaar Lichaam Z.IJ.P./Almere, 1968-1983, CGA 1. 3247)
 • Verkiezing leden gemeenteraad op 21 september 1983. Kandidaatstelling / kandidatenlijsten  (Stadsarchief Almere: Archief van het Openbaar Lichaam Z.IJ.P./Almere, 1968-1983, CGA 1. 14343)
 • Verkiezing van de leden Adviescommissie [Almere], 1977-1978  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/216)
 • Verkiezingen gemeenteraad 19-03-1986, processen verbaal zittingen stembureaus nrs. 1 t/m 14
 • Verkiezingen leden gemeenteraad Almere 1983. Processen-verbaal.  (Stadsarchief Almere: Archief van het Openbaar Lichaam Z.IJ.P./Almere, 1968-1983, CGA 1. 3916)
 • Verkiezingen leden gemeenteraad Almere in 1983. Indeling stemdistricten, aanwijzing stembureaus en benoeming leden stembureaus.  (Stadsarchief Almere: Archief van het Openbaar Lichaam Z.IJ.P./Almere, 1968-1983, CGA 1. 13128)
 • Voorbereiding tot instelling van de Adviescommissie Almere, 1977  (Rijksarchief Flevoland: Archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 100.2/212-213)
 • Webpagina's

 • BIS Bestuurs Informatie Systeem  (In het Bestuurlijk Informatiesysteem van de gemeente Almere kunt u zoeken in alle openbare bestuursdocumenten vanaf 1995 tot 9 maart 2010. Vanaf deze datum staan de stukken in het Raadsinformatiesysteem (RIS).)
 • College van Burgemeester en Wethouders Almere  (Deel van de website van Almere met meer informatie over het huidige bestuur.)
 • Digitaal Erfgoed Almere  (De internetcatalogus van het Stadsarchief Almere met gedigitaliseerde foto's en originele archiefstukken van de Gemeente almere en het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP). Ook zijn in de database beschrijvingen opgenomen van de particuliere archieven ťn van de boektitels uit de Stadsarchiefbibliotheek.)
 • Gemeenteraad Almere  (Onderdeel van de website van de gemeente Almere, met informatie over o.a. gemeenteraad, politieke partijen en raadsgriffie. Ook met het Bestuurs Informatie Systeem)
 • Raadsinformatiesysteem (RIS)  (Zoekmachine voor de raadsstukken van na 9 maart 2010.)


 • reageer op deze pagina
  Deze pagina is bijgewerkt op: 2015-11-03
  Werken aan de geschiedenis van de stad